Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

13.08.2017: Kylling med agurkesalat

 

Pris: 40 kr.

Tilmelding senest torsdagen før til:

Solvejg, tlf. 22 11 50 63.

 

GOD SOMMER!

 

PÅ GENSYN 13. AUGUST.

 

Start 6. september 2017.

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Lindø-dage i Kulturhuset

Den sidste fredag i hver måned (ikke juli og december, og kun hvis fredagen er en hverdag) inviteres tidligere Lindø-folk til Lindø-dag i Munkebo Kulturhus.

Her kan du møde tidligere kolleger og få en hyggelig snak om livet på "Øen".

Faste programpunkter vil være: kaffe kl. 10 og kl. 12 serveres en varm ret med en øl og en snaps. Alt sammen for 50 kr.

Tilmelding til: Henning Rasmussen -

e-mail: gronningen35@live.dk.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅBEN SCENE

Vi inviterer enhver der spiller et instru-ment, synger, eller blot gerne vil høre lidt musik, til at være med i et musikalsk værksted/cafe´.

Det kan være at du ikke er i band sam-menhæng, men gerne vil spille sammen med andre.

Du skal selv medbringe instrument, da vores ikke er til udlån.

Mødested: Salen i kulturhuset i Mun-kebo.

Tid: Kl 19.30

Kalender:

- Torsdag den 15 december.

- Derefter sidste Torsdag i hver måned (dog ikke i april 2017)

Det koster 5kr hver gang til kulturhuset at være med. Du kan købe kaffe (5 kr) og øl (10 kr)

Er der noget du er i tvivl om, eller vil vide, ring til Erik 26418405.

Billard for alle.

I Fælleshuset på Lind-højvej 3 holder en lille klub af billardinteres-serede til.

De har eget lokale og er ikke særlig mange, så der er masser af ledig tid ved bordene.

Derfor indbyder de alle efterlønnere/pen-sionister, der har tid og lyst, til at komme og være med. Det koster et beskedent år-ligt kontingent på 80 kr.

Henvendelse om tider m.m. kan ske til Preben Pedersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

Søndag 13. august 2017, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Lrdag 19. august 2017, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Start på Stafet for Livet 2017 - arr. Kræftens Bekæmpelse.

Søndag 20. august 2017, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Søndag 27. august 2017, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Munkebo-glimt

Redaktionen holder sommerferie frem til 1. august.

Kulturhuset ønsker alle brugere og venner af huset god ferie.

Vil du være med til at gøre en forskel ...

Personer i Munkebo efterlyses til arbejdsgruppe om førstehjælpere ved hjertestop. Læs mere her.

”Multimænd” styrtede afsted

Af Hans Rye

Der var 96 vindere og blot en taber ved årets Multiman i og ved Munkebo Idrætscenter og Multipark. Taberen punkterede på sin cykel og måtte derfor udgå, men 96 gennemførte og vandt derfor hver især en per-sonlig sejr.

Det ændrer imidlertid ikke ved, at nogen er hurtigere end andre, og helt suveræn var Sune Stei-niche Kjær, der var blot 47 minutter og 57 sekunder om at svøm-me 500 meter, cykle 15 km. og løbe 5 km.

De næsthurtigste mænd var:

  • Christoffer Heick - 51:34
  • Brian Østergaard - 54:45

3 hurtigste kvinder:

  • Thea Toft Hansen - 1:03:19
  • Laila Ladefoged - 1:04:40
  • Anja Klestrup Hansen - 1:04:51

30 af deltagerne dannede hold og hurtigste hold var:

  • Lykkeshuses RIGTIGE mænd - 54:03

Det var 2. gang, at Munkebo Multipark arrangerede dens helt egen opfindelse – en Multiman. I år var både start og målområdet pla-ceret på samme side af hallen. Det betød, at publikum kunne følge skiftet fra svømmetøj til cykeltøj og sidst til løbetøj. Meget tøj var der imidlertid ikke behov for at skifte, for årets Multiman var i den grad begunstiget af godt vejr.

Det var i øvrigt ikke kun de hurtigste, der blev belønnet for deres indsats, idet alle deltagerne fik medaljer og forfriskninger efter strabadserne.

Munkebo Revyen 2017 – en stor oplevelse.

Af Henning Rasmussen

Forventningerne til årets Munkebo Revy i år var høje efter sidste års revy. Og forventningerne blev indfriet. Det er helt sikkert 5 stjerner.

Allerede ved spisningen af den medbragte mad blev der lagt en god stemning og Pia Karlsen, Pia Beck Mikkelsen, Rikke Bach Eriksen, Sø-ren Lind Mikkelsen og Tonny Erik-sen godt instrueret af Ellen Reich-stein og musik ledsaget af Erik Sø-rensen, Jan Poulsen, Kurt Rasmus-sen og Tommy Madsen sørgede for at det gode humør var i højsæde.

Revyen bar tydeligt præg af at skue-spillere og musikere var i hopla og havde glædet sig til deres optræden. Et ufrivilligt stunt fra Pia Karlsen, der væltede bag over med en stol, blev klaret professionelt og satte hu-møret yderligere i vejret da hun fik lavet sjov med situationen.

De 21 numre spændte vidt og glo-balt. Morten Messerschmidt, Trump, DF og socialdemokratiet fik det glatte lag og parodier på Søren Østergaards Bager Jørgen eller situationen med hjemmeplejen, familieforhold som krævede psykologbistand, googleoversættelse og begravelse var fantastiske.

Revyen var godt skruet sammen og de mange frivillige hjælpere sørgede for at revyen forløb perfekt. Når man så oven i købet bliver mødt med godt humør og store smil af bar-teamet var aftenen bare perfekt.

 

Næste sæson i MusikOasen.

Aldrig så snart var sæsonen i MusikOasen slut, før program-met for sæsonen 2017/18 er ude.

Her kan du se, hvornår hvilke kunstnere lægger vejen forbi Munkebo Kulturhus.

Sæt allerede nu kryds i kalende-ren, hvis du er interesseret. Bil-letterne bliver sat til salg efter sommerferien.

Musikgruppens side kan du læse mere om de optrædende, og der er også mulighed for at se video-klip.

Når enden er god ….

Den Røde Tråd i Kulturhuset 19. maj 2017

Det var et suverænt godt valg at lade MusikOasens sæson 2016/17 slutte med orkestret Den Røde Tråd, der har specialiseret sig i Shu-bi-duas musik.

Læs hele anmeldelsen her.

 

NYT NYT NYT

 

Nu kan du betale i Kulturhuset via Mobile Pay.

 

Tlf. nr. er 21 57 79 04.

 

Ved betaling beder vi om, at du i tekstfeltet angiver, hvad indbetalingen vedrører.

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Her kan du se, hvilke aktivite-ter, der for tiden finder sted i Munkebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden