Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

21.08.2016: Sammenkogt ret med salat

28.08.2016: Gullasch

04.09.2016: Koteletter i fad

11.09.2016: Svinefilet m/tomatsovs + des-sert

18.09.2016: Forloren hare med waldorf-salat

25.09.2016: Frikadeller m/stuvet kål

 

Pris: 40 kr.

Tilmelding senest torsdagen før til:

Solvejg, tlf. 22 11 50 63, eller

Karin, tlf. 22 80 27 37.

 

Henvendelse til:

Liselotte Nielsen, tlf. 27 42 28 43 eller

Birte Pedersen, tlf. 30 46 39 40

Sprog- og kulturcafé i Munkebo.

LINK - Lettelse af Integra-tion af Nydanskere I Kerte-minde Kommune - har startet en sprog- og kultur-café i Munkebo.

Sprog- og kulturcafeen er flyttet til

mødelokalet i Munkebo Bibliotek, Lindøalleen 47, 5330 Munkebo

og har åbent

hver onsdag fra kl. 16.00 - 18.00

Sprog- og kulturcafeen hjælper voksne ny-danskere med lektier/hjemmeopgaver, brug af by/kommune og orientering af stort og småt, der kan lette integrationen.

Så vidt muligt har brugerne den samme lektiehjælper hver gang.

Kom og se om det er noget for dig, som bruger eller som lektiehjælper.

Alle er velkomne.

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til:

Ketty Friis Petersen tlf. 40 29 16 72.

 

Billard for alle.

I Fælleshuset på Lind-højvej 3 holder en lille klub af billardinteres-serede til.

De har eget lokale og er ikke særlig mange, så der er masser af ledig tid ved bordene.

Derfor indbyder de alle efterlønnere/pen-sionister, der har tid og lyst, til at komme og være med. Det koster et beskedent år-ligt kontingent på 80 kr.

Henvendelse om tider m.m. kan ske til Preben Pedersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

Fredag 19. august 2016, kl. 18:

Munkebo Speedway Center: Ligamatch Munkebo Scorpions - Holstebro.

Lørdag 20. august 2016, kl. 14:

Butikstorvet i Munkebo: Start på byvandring i Værftsbyen Munkebo.

Mandag 22. august 2016, kl. 18:

Munkebo Speedway Center: Ligamatch Munkebo Scorpions - Slangerup.

Tirsdag 23. august 2016, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 23. august 2016, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældre Sagen

Onsdag 24. august 2016, kl. 18:

Munkebo Speedway Center: Ligamatch Munkebo Scorpions - Fjelsted.

Onsdag 24. august 2016, kl. 18.45:

Munkebo Stadion: Munkebo - Nyborg (Albaniserien).

Mandag 29. august 2016, kl. 19:

Munkebo Kulturhus: Banko - arr. Munkebo Bankoklub.

Tirsdag 30. august 2016, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældregymnastik.

Tirsdag 30. august 2016, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældre Sagen

Tirsdag 2. august 2016, kl. 14:

Munkebo Bakke: Krolf - arr. Ældre Sagen

Munkebo-glimt

Billetter til koncertsæsonen i Kulturhuset.

Så er Musik Oasen klar med sin 6. sæson.

Billetsalget starter 1. september kl. 12.00 pr. mail og vi gør opmærksom på, at der desværre kun er 50 partout-billetter.

Vi vil nemlig også gerne have lidt til løssalg.

Billetterne er print-selv og kan kun bestilles på:

kultur-oasen@munkebo-borger.dk eller via SMS til 2742 2843. Men altså først fra 1. september kl. 12.00

Ved den lejlighed kan der kun købes løssalgsbillet til koncerten med Halfdanskerne (lørdag d. 24.09.16). De øvrige løssalgsbillet-ter bliver sat til salg, når datoen for den enkelte koncert nærmer sig.

Vi glæder os til endnu en rigtig god sæson.

 

 

Her kan du se programmet for næste sæson i MusikOasen.

Byvandring: Værftsbyen Munkebo.

Lørdag 20. august kan du komme til at opleve Munkebo gennem industrihistorikerens øjne, på en byvandring, der starter kl. 14 på Butikstorvet.

Turen forventes at vare ca. 2 timer. Turledere er Morten Eriksen, formand for Lokalhistorisk Forening og museumsinspektør Kurt Risskov Sørensen, Østfyns Museer.

Du kan læse mere om turen her.

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden