Forside

Munkebo Kulturhus Troels Alle 4 5330 Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus

 

Menu:

14.08.2016: Kylling med agurkesalat

 

Pris: 40 kr.

Tilmelding senest torsdagen før til:

Solvejg, tlf. 22 11 50 63, eller

Karin, tlf. 22 80 27 37.

 

Computer-hjælp.

Har du brug for hjælp vedr. almindelig brug af din bær-bare computer, så kan vi må-ske hjælpe dig i Munkebo Kulturhus.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til mini-kursus (både Windows 7 og 8) eller akutte problemer, som f.eks. Java, e-boks, netbank og meget mere.

Det koster kun 5 kr. pr. gang for brug af Kulturhuset.

Kontakt:

Liselotte Nielsen, tlf. 2742 2843

Birte Pedersen, tlf. 3046 3940

Sprog- og kulturcafé i Munkebo.

LINK - Lettelse af Integra-tion af Nydanskere I Kerte-minde Kommune - har startet en sprog- og kultur-café i Munkebo.

Sprog- og kulturcafeen er flyttet til

mødelokalet i Munkebo Bibliotek, Lindøalleen 47, 5330 Munkebo

og har åbent

hver onsdag fra kl. 16.00 - 18.00

Sprog- og kulturcafeen hjælper voksne ny-danskere med lektier/hjemmeopgaver, brug af by/kommune og orientering af stort og småt, der kan lette integrationen.

Så vidt muligt har brugerne den samme lektiehjælper hver gang.

Kom og se om det er noget for dig, som bruger eller som lektiehjælper.

Alle er velkomne.

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til:

Ketty Friis Petersen tlf. 40 29 16 72.

 

Billard for alle.

I Fælleshuset på Lind-højvej 3 holder en lille klub af billardinteres-serede til.

De har eget lokale og er ikke særlig mange, så der er masser af ledig tid ved bordene.

Derfor indbyder de alle efterlønnere/pen-sionister, der har tid og lyst, til at komme og være med. Det koster et beskedent år-ligt kontingent på 80 kr.

Henvendelse om tider m.m. kan ske til Preben Pedersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Mandag-torsdag, kl. 9-11, Bakkely 50:

Besøg Gl. Munkebo Miniby - værksted og udstilling er åben.

Fredag 8. juli 2016, kl. 18:

Munkebo Speedway Center: Ligamatch Munkebo Scorpions - Slangerup.

Munkebo-glimt

Ferietid på Munkebo Bibliotek.

Hvis du er bruger af Munkebo Bibliotek, kan du måske have glæde af at se disse ændrede åbningstider i sommerferien.

Nu er vi i gang med 2016-stafetten.

Lad os gentage succesen
.

Stafet For Livet i Kerteminde er igen i år noget helt særligt – det er 5. år i træk vi afholder Stafet-ten. Det bliver den 13. – 14. august 2016 ved Kul-turhuset, Troels Alle 4, Munkebo.

 Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 


Vi ved, at I heldigvis er rigtig mange, der trofast vender tilbage år efter år! - Vi håber at se mange både gamle og nye til Stafetten i 2016.

Vi glæder os til endnu et fantastisk arrangement, og vi håber, at du har lyst til at være med til at fejre livet og give håb til alle dem, der rammes af kræft. Alle kan være med til Stafet For Livet, man bevæger sig helt i eget tempo.

Du kan allerede nu tilmelde et hold, og der vil løbende komme mere information på hjemmesiden og vores facebookside Stafetforlivetkerteminde.dk. Vær med som frivillig.

Vi er i fuld gang med planlægningen men kan stadig bruge frivil-lige på flere poster. Har du lyst til at være en del af planlægnings-gruppen eller, hvis du bare vil høre nærmere om de forskellige opgaver og arbejdsgrupper, så kontakt

formand Steen Hjorth Andersen, tlf. 6168 5525, steen.hjorth.andersen@gmail.com.

 

Munkebo-løbet blev varm succes.

Det var et farverigt skue, da flere end 500 motionister i alle aldre deltog i Munkebo-løbet Grundlovsdag. Det var 8. gang løbet blev afviklet med Center for Fysioterapi & Træning som arrangør. Læs mere her.

Her kan du se programmet for næste sæson i MusikOasen.

Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Her finder du kontaktadresser til Bestyrelsen i Munkebo Kul-turhus.

Her kan du booke tider i Mun-kebo Kulturhus.

Er du på jagt ef-ter bolig i Mun-kebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige net-op din drømmebolig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske ar-rangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

 

 

 

 

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.

Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden