Ældreidræt - om foreningen

Velkommen i


Bestyrelsen

Bestyrelsessuppleant

Solveig Rask 

Elmevænget 9

5330 Munkebo

Mail.: solveig47rask@gmail.com

Tlf 26 74 54 12

Kontakt foreningen
Foreningens postadresse:

Christian Laursen

Elmevænget 6

5330 Munkebo

mail: chrlaursen36@gmail.com

tlf.: 2489 7129

Sådan deltager du

Tilmelding og betaling

Alle seniorer på +60 år kan blive optaget i Munkebo Ældreidræt og prisen er pt. kr. 200,- om året.

Betaling kan ske direkte til kasse-reren eller

netbank 5390  0000664484

Husk at oplyse medlemsnummer.

Medlemskab kan tegnes ved at møde op til aktiviteterne.

Første gang er deltagelsen gratis.