Forside

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- Hver anden søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus


Menu:

17.12.2023: Juleafslutning med Saltvandskoret.


Pris: 30 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18MGP

Munkebos Gæve Pensionister

Kom og vær med på holdet.

Vi mødes hver mandag kl. 9 i Kulturhuset og starter med en kop kaffe. Der tilrettelægges dagens pro-gram, som  be-

står af små arbejdsopgaver, der har det fælles mål: “At gøre vores by endnu dejligere at bo i ! “

Vi er typisk i gang til kl. 12, hvor vi stopper og kan komme hjem til frokost og en middagslur.

Mød blot op ! 

Evt. kontakt

Henning tlf. 24605272 eller Palle 40165575


Billard for pensionister og efterlønnere.

I Solbakken 637, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: preben.ketty@munkebo-borger.dk .

Munkebo-kalenderen

Tirsdag 12. december 2023, kl. 9:

Munkebo Idræts Center: Ældreidræt.

Søndag 17. december 2023, kl. 12:

Munkebo Kulturhus: Fjordkøkkenet.

Munkebo-glimt

12.11.2022: Søren Bøje og Mads Toghøj i Kulturhuset.
12.11.2022: Søren Bøje og Mads Toghøj i Kulturhuset.
23.09.2023: Denis McLaughlin Trio
23.09.2023: Denis McLaughlin Trio
11.11.2023: Par Piaf i Kulturhuset
11.11.2023: Par Piaf i Kulturhuset
01.12.2023. Juletræet er tændt i Munkebo.
01.12.2023. Juletræet er tændt i Munkebo.
Lindødagen 2023
Lindødagen 2023

Nyhedsbreve m.v.

Nyt fra Munkebo Bakkes Venner. Læs:

Nyhedsbrev af maj 2023

Nyt fra Røde Kors Kerteminde-Munkebo. Læs:

Referat af Generalforsamling 28.2.2023.

Nyt fra Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner:

Referat af generalforsamling 25.03.2023.

Nyt fra Munkebo Miniby. Læs:

Nyhedsbrev af august 2023.

Kulturhuset

Nu er det jul igen ...


Rammen kunne ikke være mere "julet", da byens juletræ blev tændt på Bibliotekspladsen fredag 1. december.

Ikke nok med at det havde sneet dagen før og sneen stadig lå i driver, minsandten om det ikke også sneede, mens julemanden førte an i processionen fra havnen til pladsen, hvor juletræet står. Det var næsten som i vores barndom, "hvor det altid sneede og vi altid havde hvid jul".

Traditionen

tro ankom julemanden med det gode skib

"Kristine" til Munkebo Havn. Med Kertemin-

des vægter i spidsen gik turen til  biblioteks-

pladsen, hvor Borgmesteren tændte lyset

på træet og Munkebokoret sang for på en

lille håndfuld sange, mens børnene dansede

om juletræet med julemanden som anfører.

Derefter var der slikposer og frugt til børne-

ne, mens de voksne kunne få en tiltrængt

glögg med tilhørende æbleskiver.

Endnu en vellykket juletræstænding, der var

gjort muligt af velvillig støtte fra REMA 1000, Spar, Fayard, Odense Havn, 365 discount, Kulturhuset, Munkebo Biblioteks- og Kultur-venner, Kerteminde Bibliotekerne, Munkebokoret, Skilte OnLine og Nybro.   

Historien om Spurven.

af Ove Eriksen


De fleste mennesker har på et eller an-

det tidspunkt hørt om den franske san-

gerinde Edith Piaf, men det er nok de

færreste, der kender historien om den

lille, forsømte pige, der endte som en

feteret stjerne, hvis død i 1963 nærmest

skabte landesorg i Frankrig.

Historien blev på fornemste vis gengivet

af duoen Par Piaf, der gæstede Kulturhuset denne lørdag i november.

Læs hele anmeldelsen her.

Med humor og charme som rejsefører.

af Ove Eriksen


Søndag 3. januar 1892 ankom

den 15-årige Annie Moore til

immigrationscentret på Ellis

Island ved New York. Hun var

– som utallige andre irere –

udvandret med et håb om en

bedre tilværelse end den, hun-

gersnøden og fattigdommen i

Irland kunne byde hende.

Den tilværelse hun forlod er beskrevet i Sean Keanes fine digt Ellis Island.

Læs hele anmeldelsen her.

Andet

Kulturhuset

Har du brug for at booke en tid i Munkebo Kultur-hus, kan du her se hvor-dan du gør.

Her finder du også regler-ne om lån af husets loka-ler, ordensregler, kontakt-adresser til bestyrelsen, oplysning om Kulturhusets bankkonto, MobilePay og meget mere.

Klik her for oplysninger om Kulturhuset.


Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

    Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

Os der bor i Dræby

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Fjorden Rundt.

Har du lyst til at udforske området rundt om Odense Fjord på cykel, er her lidt inspiration til turen.

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.
Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden