Forside

Munkebo Kulturhus

Velkommen til Kulturhusets hjemmeside, hvor du kan læse om, hvad der sker i Munkebo og nærmeste omegn.

Opslagstavlen

Klik på billedet for større udgave

FJORDKØKKENET

Er du til gammel-daws mad og hygge-ligt samvær? så er det

- Hver anden søndag kl. 12 i Munkebo Kulturhus


Menu:

26.05.2024: Lasagne, salat. Is.

09.06.2024: Sommerafslutning m/Salt-                              vandskoret.


Pris: 30 kr.


Tilmelding/afbud senest torsdagen før til:

Karin, tlf. 22 80 27 37

Lissi, tlf. 60 22 11 18


         

MGP

Munkebos Gæve Pensionister

Kom og vær med på holdet.

Vi mødes hver mandag kl. 9 i Kulturhuset og starter med en kop kaffe. Der tilrettelægges dagens pro-gram, som  be-

står af små arbejdsopgaver, der har det fælles mål: “At gøre vores by endnu dejligere at bo i ! “

Vi er typisk i gang til kl. 12, hvor vi stopper og kan komme hjem til frokost og en middagslur.

Mød blot op ! 

Evt. kontakt

Henning tlf. 24605272 eller Palle 40165575


Billard for pensionister og efterlønnere.

I Solbakken 637, Munkebo holder en lille klub af billard-interesserede til.

Vi har plads til nye medlemmer, så alle efterlønnere og pensionister, som har lyst til par hyggelige timer ved billardbordet kan henvende sig til: Preben Petersen på tlf. 20161672 eller på mail: prebenketty@gmail.com .

Munkebo-kalenderen

Søndag 26. maj 2024, kl. 12:

Kulturhuset: Fjordkøkkenet.

Onsdag 29. maj 2024, kl. 19:

Mødested ved Skyttehuset: Udflugt til Dalby Høj - arr. Kultur- og Biblioteksvenner.

Fredag 31. maj 2024, kl. 10:

Kulturhuset: Lindødag.

Tirsdag 4. juni 2024, kl. 9:

Munkebo Multipark: Sæsonafslutning - Munkebo Ældreidræt.

Tirsdag 4. juni 2024, kl. 19:

Munkebo Kirke: Kirkegårdsvandring og indvielse af lysglobe.

Søndag 9. juni 2024, kl. 12:

Kulturhuset: Fjordkøkkenet.

Onsdag 12. juni 2024, kl. 15.30:

Odense Havn: Besøg på Fayard.


Munkebo-glimt

12.11.2022: Søren Bøje og Mads Toghøj i Kulturhuset.
12.11.2022: Søren Bøje og Mads Toghøj i Kulturhuset.
23.09.2023: Denis McLaughlin Trio
23.09.2023: Denis McLaughlin Trio
11.11.2023: Par Piaf i Kulturhuset
11.11.2023: Par Piaf i Kulturhuset
01.12.2023. Juletræet er tændt i Munkebo.
01.12.2023. Juletræet er tændt i Munkebo.
Lindødagen 2023
Lindødagen 2023

Nyhedsbreve m.v.

Nyt fra Munkebo Bakkes Venner. Læs:

Referat af Generalforsamling marts 2024

Nyt fra Røde Kors Kerteminde-Munkebo. Læs:

Referat af Generalforsamling 26.2.2024.

Nyt fra Munkebo Kultur- og Biblioteksvenner:

Referat af generalforsamling 16.03.2024.

Nyt fra Munkebo Miniby. Læs:

Referat af Generalforsamling 25.2.2024

Kulturhuset

En original og fire kopier.

af Ove Eriksen


Værtshuset ”Den Gyldne Løve”

i Hjørring var i 1967 ramme om

den første optræden af 3 lærer-

studerende fra Hjørring.

Gruppen, som efterhånden om-

fattede 5 medlemmer, fik siden-

hen navn efter værtshuset og

kendt i det ganske land som De

Gyldne Løver. De blev kendte

og populære for deres fordanskninger af traditionelle irske folke-sange, og spillede sidste koncert i 2012 efter 45 år.

Læs hele anmeldelsen her.

Blues made in Denmark.

af Ove Eriksen


For ca. 60 år siden indspil-

lede det britiske crazy show-

band The Bonzo-dog-doo-

dah Band nummeret ”Can

White Men Sing The Blu-

es?”. Et relevant spørgsmål,

for bluesmusikken fandt sin

tidlige form blandt slaverne

på bomuldsmarkerne i Syd-

staterne i USA i 1800-tallet.

Senere har det dog vist sig, at det kan hvide mænd faktisk godt, f.eks. Eric Clapton, John Mayall og mange flere. Men kan man så synge blues på dansk?

Læs hele anmeldelsen her.

Egon blev Årets Kulturhusven.


Omkring 60 af Kulturhusets bruge-re var fredag 2. februar samlet til den årlige Nytårskur, hvor vi ønsker hinanden Godt Nytår.

Et fast programpunkt ved ”Kuren” er kåringen af Årets Kulturhusven. I år tilfaldt hæderen Egon Gaarde for hans store dedikation og arbej-de til gavn for Kulturhuset.

Blandt Egons bedrifter er etableringen af Bibliotekets Venner og læsekredsen for mænd. Med sin professionelle baggrund i juraen, har han været flittigt benyttet i for-

bindelse med udarbejdelse af adskillige foreningers vedtægter. Han fungerer desuden som sekretær for flere foreninger og grupper, og er altid klar til at påtage sig rollen som dirigent, når det er nødvendigt.

Stort tillykke til Egon. 

Andet

Indvielse af Munkebo kirkes nye lysglobe samt kirkegårdsvandring

Tirsdag den 4. juni kl. 19.00 – ca. 21.00
Program:

Vi starter med kirkegårdsvandring v/ Morten Eriksen, Lokalhi-storisk Forening. Morten fortæller i lapidariet, hvor særligt be-varingsværdige minde- og gravsten er opbevaret, og fortæller desuden ved udvalgte gravsteder på kirkegården.

Derefter går vi i kirken til indvielse af kirkens nye lysglobe. Sognepræst Iben Bager Sjødahl vil lede indvielsen af lysgloben, og Poul Kingo Petersen, Ensomme Gamle Mænds Smedje, fortælle om tilblivelsen af globen.

Smukke toner vil blive spillet til og aftenen slutter med kranse-kage og bobler.Arrangører:

Munkebo Kirke og Lokalhistorisk Forening 

Kulturhuset

Har du brug for at booke en tid i Munkebo Kultur-hus, kan du her se hvor-dan du gør.

Her finder du også regler-ne om lån af husets loka-ler, ordensregler, kontakt-adresser til bestyrelsen, oplysning om Kulturhusets bankkonto, MobilePay og meget mere.

Klik her for oplysninger om Kulturhuset.


Hurtige links

Her finder du hjertestartere i Munkebo

    Fynbus' køreplan for busser i Munkebo.

Er du på jagt efter bolig i Munkebo?

Besøg Boligsiden.dk og se, om lige netop din drømmebo-lig er ledig.

Savner du inspi-ration til aftens-maden?

Besøg

Simremændenes

opskriftservice.

På siden for

Kulturhusets Musikgruppe

kan du læse om musikalske arrangementer i Kulturhuset, og få oplysninger om billetkøb m.v.

Musikgruppen

er på facebook

Munkebo Kulturhus

er på facebook

Besøg også

Munkebo Online

på facebook

Os der bor i Dræby

En tur i biffen?

Brug den nær-meste - Kerte-minde Kino - her kan du se, hvad de spiller og hvornår.

Vi mødes i mørket!

Fjorden Rundt.

Har du lyst til at udforske området rundt om Odense Fjord på cykel, er her lidt inspiration til turen.

Bøger om Munkebo.

Få mere at vide om Munkebo og byens/sog-nets historie.

LAG MANK

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god forretningsidé, og på-tænker du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturis-me?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Middelfart, As-sens, Nordfyn og Kerteminde kom-muner?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

LAG MANK er en forening, der øn-sker at fremme udviklingen i land-distrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Klik på logoet for at læse mere om muligheder og krav for at opnå støt-te.
Frivilligcenter Kerteminde

er en paraplyforening for alle fore-ninger i Kerteminde Kommune.

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivil-lige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: såvel indenfor det sociale som det sund-hedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Klik på logoet for at læse mere om Frivilligcentrets tilbud.

Om hjemmesiden