Seniorhøjskolen


Velkommen

i

Munkebo Seniorhøjskole

Munkebo Seniorhøjskole blev oprettet i 1998 og har til for-mål at deltage i folkeoply-sende virksomhed for senio-rer (50+).

Foreningens virksomhed ud-øves ved foredrag og debat, samt aktiviteter, der knytter sig hertil.


Bestyrelsen

Formand Ellen Nielsen

2658 0101

Næstformand og kasserer Henning Værnkjær 5120 4322

Best.medlem Sinne Andersen

2912 6460

Programredaktør Ketty Friis Petersen 4029 1672

Sekretær Lise Poulsen

3141 0228

Best. medlem Anne Janus

4115 6950

Best.medlem Steen Hjorth Andersen 6168 5525

 

Sådan deltager du

Tilmelding og betaling til

efterårsprogrammet 2024

starter

14.08.2024 kl. 10.00


Tilmeld dig her


Prisen for hele semestret er: kr. 250,00 + gebyr.


Der kan købes billet ved indgangen til de enkelte fo-redrag for kr. 65,00.


Tilmelding til hele semest-ret kan undtagelsesvis også ske ved indgangen.

Kun kontant betaling.


NB: Det maximale deltager-antal er 240.