Minibyen

Munkebo

- Mellem fjord og nor


Velkommen

i

Gl. Munkebo Miniby

Foreningen Gl. Munkebo Miniby blev stiftet 17. januar 1996.

Foreningens formål er at bygge gl. Munkebo op i miniformat før år 1959, da Værftet blev bygget.

Arbejdet udføres af pensionister og efterlønsmodtagere, som der-ved får en indholdsrig og interes-sant hobbyaktivitet og et fornøje-ligt samvær.


Bestyrelsen

Formand Arne Kristiansen

Tlf. 65976710 / 24625697

mail: formand.munkebominiby@gmail.com

Kasserer Ove P. Eriksen

mobil 51 95 45 43

mail: minibyen@munkebo.dk

Best.medlem Mona Frederiksen

mobil 61 51 62 15

Højvangen 55, 5330 Munkebo

Best. medlem Lis Madsen

mobil 21 51 02 33

Rosendalen 816, 5330 Munkebo

Best. medlem Willy Anderskov

mobil 28 51 41 27

mail: willy@munkebo-borger.dk

Suppleant Mogens Jørgensen mobil 52 30 30 75

mail: rosenfeldt1903@gmail.com


Suppleant Leo Jørgensen

mobil: 42 33 96 12

mail: leoedgar1939@gmail.com


Revisor: Palle Hansborg-Sørensen

mobil: 40 16 55 75

mail: pallehansborgsorensen@gmail.com

Revisor: Conny Pedersen

mobil: 41 42 79 60

mail: vernerp@hotmail.com

Her kan du læse

foreningens vedtægter

Følg os på facebook

Her bor vi

Siden starten har Gl. Munkebo Mini-by haft til huse i "Det gamle Vaskeri" på Bakkely 50 i Munkebo.

Sådan finder du vej.

Generalforsamling

Generalforsamlingen, 6. febru-ar 2020:


Om foreningen

Minibiler i Minibyen.

Lørdag 27. juli afholdt 21 glade ejere af en Piaggio APE minibil sommertræf  på Kerteminde egnen.

På vejen rundt om Noret  besøgte de  bl. a. Munkebo Miniby. Her fik de en rundvisning, og  alle fik efterfølgende en god snak om minihuse og minibiler i Minibyens telt.

Her kan du læse

Minibyens Nyhedsbrev

juni 2020

Foreningen har udviklet et mini-teglværk, der delvis har op-fyldt kravene om såvel nøjagtighed som driftssikkerhed.

Mange af byens gamle huse er enten revet ned eller moderniseret i en så-dan grad, at deres oprindelige udseen-de er gået tabt.

Det er derfor et stort opsøgende arbej-de at skaffe oplysninger om disse hu-se, og i nogle tilfælde er fantasien ta-get til hjælp for at skabe et realistisk billede.

Billedet viser, hvordan vi arbejder med at opbygge et hus i minibyen.

BILLEDGALLERI

Et kig ud over Munkebo Miniby
Fjordvej 120, "Lille Rørbæk", "Stenhuggerens hus". Fungerede tidligere som pensionat.
Kig ud over minibyen
Munkebo Kirke under opførelse.
Munkebo Kirke under opførelse - her set fra gavlen.
Munkebo Kirke under opførelse - her set fra bagsiden med den smukke stenmur.
Fjordvej 70, 72, 74 - tre bindingsværkshuse ved Kirkebakken.
Arealet bag bindingsværkshuse på Fjordvej.
Munkebo Præstegaard
Kig ud over minibyen.
Fjordvej 64, Det gamle Tatol og Fjordvej 62, "Agge"s hus.
Fjordvej 60, "Solhøj", Mathiesens hus.
Del af Fjordvej.
En del af Fjordvej.
Munkebo gamle brugsforening
Bagsiden af den gl. brugs
Lindøalleen 8, Thorvald "Jahn"s hus
Hus på Fjordvej.
Besøgende bag ved starten af Fjordvej
Minibyen på verdenskortet.

Åbningstider

I perioden 1. juni - 31.august er Minibyen åben

alle dage mellem kl. 9 og 16.

I perioden 1. september - 31. maj er Minibyen åben

mandag og onsdag kl. 9 - 12


Gruppebesøg med rundvis-ning kan gennemføres alle dage efter nærmere aftale på tlf.nr. 2462 5697.


Øvrige tider efter aftale på tlf. mobil:

24625697 


Bemærk: Fra uge 43/2019

til og med uge 14/2020 er husene vinterafdækket.

Der er gratis entre til Gl. Munkebo Miniby, og vi ser gerne, at du skriver i gæstebogen, som ligger fremme i værkstedet.


Arrangementer


Gruppebesøg i 2020 med rundvisning og historiefor-tælling (varighed ca. 75 min.) kan bestilles på

tlf. 2462 5697

(Arne  Kristiansen).


Gebyr for rundvisning og historiefortælling:

Gruppe 0-20 personer:

200 kr.

Gruppe 20-30 personer: 

300 kr.

Støt arbejdet i

Gl. Munkebo Miniby

Vær med til at støtte den første og eneste miniby på Nordøst-fyn.

Du kan støtte minibyen på 2 måder:

1. Du kan lægge et beløb i vores sparebøsse, eller

2. For 75 kr. pr. år kan du bli-ve medlem af foreningen

Vi takker for alle bidrag, store som små.

Du kan også indbetale på Mini-byens bankkonto:

Reg.nr. 5390 Konto: 0366343

eller MobilePay nr. 295880.

I begge tilfælde vil det være en stor hjælp for kassereren, hvis du angiver dit navn og din adresse.


Sponsorer

Gl. Munkebo Miniby har med tak modtaget sponsorater fra følgende personer og firmaer:

LIP, Nr. Åby

Energi Fyns Almene fond

Velux Fonden

Munkebo Kulturhus         Troels Alle 4          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk